kontakt

Prena s.r.o.

Tlakové nádoby třídy 1 a 2

Tlakové nádoby jsou hodně využívány v průmyslu, a to především k uchování a přepravě různých plynů, jakými jsou například kyslík, dusík, helium,  argon a další.

Rozdíly mezi tlakovými nádobami třídy 1 a 2

  1. Třída 
    – tlakové nádoby s maximálním pracovním tlakem do 300 barů
    -vhodné pro běžné průmyslové účely
  2. Třída 
    – tlakové nádoby s maximálním pracovním tlakem nad 300 barů
    – použití v extrémních podmínkách, jako jsou například potápěčské lahve

Bezpečnostní opatření při práci s tlakovými nádobami třídy 1 a 2?

Při práci s tlakovými nádobami obou tříd je nezbytné dodržovat bezpečností opatření. Pokud nejsou správně používány, hrozí vznik nebezpečí.

Jak správně skladovat a údržbovat tlakové nádoby třídy 1 a 2?

Tlakové nádoby musí být skladovány na suchém a dobře větraném místě, daleko od zdrojů tepla a ohně. Údržba tlakových nádob zahrnuje pravidelnou kontrolu a testování, pro zajištění jejich bezpečnosti.

Tlakovími nádobami
Tlakové nádoby třídy 1 a 2