kontakt

Prena s.r.o.

Servis při úniků plynů

V případě podezření na únik plynu neváhejte a ihned zavolejte.

Prevence a pravidelná údržba jsou nezbytné pro bezpečnost.

Co dělat při podezření na únik plynu?

Pokud máte podezření na únik plynu, ihned zavolejte odborníka, zabývajícího se plynovým zařízením. Rozhodně se nepokoušejte hledat únik sami, může to být velmi nebezpečné.

Jaké jsou nejčastější příčiny úniků plynu?

Nejčastějšími příčinami úniků plynu jsou poruchy plynových zařízení a jejich špatná instalace. Dalšími příčinami pak mohou být poškozená ventilace nebo trubky.

Prevence úniků plynu

Pro předcházení úniku plynu je především zapotřebí zajistit správnou instalaci plynového zařízení a následně jej pravidelně kontrolovat. Jako prevenci je vhodné používat měřící přístroje, které dokáží plyny ihned detekovat.

Servisní prohlídka plynového zařízení.

Pravidelná servisní prohlídka plynového zařízení je velmi důležitá při prevenci úniků plynu. Během servisní prohlídky se kontrolují všechny součásti plynového zařízení a provádí se potřebné opravy.

Oprava a údržba plynových zařízení

Údržbu a opravu plynového zařízení smí provádět pouze odborník. Pokud tedy dojde k úniku plynu, je nutné okamžitě zavolat specializovanou firmu, nebo odborníka na plynové zařízení.

Servis při úniků kapalin
Servis na preventivní údržbu