kontakt

Prena s.r.o.

Rozvody plynů pro laboratoře

Instalace rozvodů plynů pro laboratoře.

V dnešní době je pro většinu laboratoří nezbytné mít k dispozici rozvod plynů, který umožňuje přesné a spolehlivé dodávky plynů a snadnou a rychlou manipulaci s plyny.

Výběr vhodného typu plynu pro konkrétní aplikaci

Při výběru vhodného typu plynu pro konkrétní aplikaci je důležité zohlednit požadavky na čistotu plynu a jeho tlak. Například pro chromatografii je nezbytný plyn s vysokou čistotou, zatímco pro spalování je důležitý vysoký tlak plynu. Dále je zapotřebí zohlednit dostupnost plynu a jeho náklady.

Regulační stanice technických plynů

Při instalaci rozvodu plynů jsou důležitým prvkem regulační stanice. Ty umožňují regulaci tlaku a průtoku plynu, což je nezbytné pro správné fungování celého systému. Při výběru regulačních stanic je třeba zohlednit požadovaný tlak a průtok plynu, stejně jako typ plynu, který bude používán.
Regulační stanice by měly být pořízeny u renomovaných výrobců, aby byla zajištěna spolehlivost a bezpečnost celého systému.

Návrh a instalace rozvodů plynů

Při návrhu a instalaci rozvodů plynů pro laboratoře je zapotřebí zohlednit požadavky na aplikace, které budou plyn používat, ale také bezpečnostní opatření, jakými jsou detektory plynu a ventilace.
Při samotné instalaci je třeba dbát na dodržování všech bezpečnostních norem a předpisů. Dále je zapotřebí zohlednit požadavky na čistotu plynů, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.
Samotná instalace by měla být provedena odborníky s dostatečnými zkušenostmi, a také za použití kvalitních materiálů.

Nastavení okruhu regulace

Po instalaci rozvodů plynů je třeba provést nastavení okruhu regulace. Nastavení se realizuje po osobní konzultaci s pracovníky laboratoře, kdy jsou zohledněny jejich potřeby a požadavky na používání plynu.
Nastavení okruhu regulace by měl provádět odborník, který má dostatečné zkušenosti s daným systémem.

Rozvody plynů pro laboratoře
Rozvody plynů čisté prostory
Regulační stanice plynů pro čisté prostory