kontakt

Prena s.r.o.

Revize a zkoušky technických plynů třídy 1 a 2.

Revize a zkoušky technických plynů jsou důležité pro bezpečnost a ochranu životního prostředí. V tomto článku se podíváme na to, co jsou technické plyny, proč je důležité pravidelně provádět revize a zkoušky, jaké jsou zákonné požadavky na revize a zkoušky technických plynů a co se stane, pokud nedojde k pravidelným revizím a zkouškám.

Co jsou technické plyny?

Technické plyny jsou plyny, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví a mají vysoký stupeň nebezpečnosti. Technické plyny jsou plyny, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Mezi technické plyny patří například kyslík, propan-butan, dusík helium, vodík nebo oxid uhličitý. Některé plynu jsou velice hořlavé, proto je potřeba dbát na bezpečnostní podmínky.

Proč je důležité pravidelně provádět revize a zkoušky?

Pravidelné revize a zkoušky technických plynů jsou důležité pro zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Revize pomáhají odhalit případné poruchy a závady, které mohou vést k nebezpečným situacím. Zkoušky pak ověřují správnou funkci a bezpečnost zařízení.

 

Jaké jsou zákonné požadavky na revize a zkoušky technických plynů?

Zákonné požadavky na revize a zkoušky technických plynů jsou stanoveny v příslušných normách a předpisech. Například pro zemní plyn platí zákon o plynných palivech a o změně některých souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona musí být revize prováděny každé 4 roky.

 

Co se děje, pokud nedojde k pravidelným revizím a zkouškám?

Pokud nedojde k pravidelným revizím a zkouškám, může dojít k nebezpečným situacím, jako jsou úniky plynu, výbuchy nebo požáry. Dále hrozí sankce ze strany státních orgánů, jako jsou pokuty nebo dokonce zákaz provozu.

Revize a zkoušky technických plynů třídy 1 a 2.
Revize a zkoušky technických plynů třídy 1-2.