kontakt

Prena s.r.o.

Orbitální svařování potrubí

Orbitalní svařování potrubí je moderní technologie, používaná k vytvoření pevných a spolehlivých spojů mezi potrubím.

Kde se orbitalní svařování potrubí používá?

Orbitální svařování se používá především u potrubí s tlustší stěnou a velkým průměrem, a to k dosažení vysoké kvalitu svaru.
Svoje uplatnění nachází v mnoha průmyslových aplikacích, jakými jsou ropné a plynové rafinérie, chemické závody a energetické elektrárny.

Jak funguje proces orbitalního svařování potrubí?

Základem orbitálního svažování je elektroda, která se pohybuje kolem potrubí a pomocí oblouku vytváří spoj. Na začátku celého procesu se elektroda umístí na správné místo na potrubí, následně se kolem něj pohybuje a pomocí oblouku vytváří spoj. Celý proces se opakuje tak dlouho, dokud není vytvořen požadovaný počet spojů.

Výhody a nevýhody orbitalního svařování potrubí

Mezi hlavní výhody orbitalního svařování patří:

  • možnost svařování potrubí s velkým průměrem a tlustší stěnou,
  • vysoká kvalita svaru,
  • minimální riziko úniku.


Nevýhodami jsou:

  • vyšší cena,
  • potřeba speciálního zařízení.
Orbitální svařování potrubí
Orbitální svařování rozvodů

Orbitální svářečka